Braki w dostawie

1. Niniejsze warunki określają tryb postępowania w przypadku wystąwienia braków w dostawach towaru zakupionym w Smartoffice.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia Braku towaru w transporcie.

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru dostarczonego wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży, której dostawa dotyczy, należy tę niezgodność zgłosić do nas w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
2. Złóż oświadczenie o odstąpieniu o braku w dostawie na formularza dostępnym na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Brak w dostawie. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny równieżtutaj”.
3.
Wyślij formularz na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
4. Przyjęcie zwrotu zostanie potwierdzone osobną wiadomością e-mail.
5. Smartoffice zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze ( termin podstawowy) licząc od daty skutecznego zgłoszenia braku w dostawie, na podstawie weryfikacji stanów magazynowych oraz zapisu z monitoringu*.
6. Uznając zgłoszenie za zasadne, Smartoffice może:

a. dokonać wysyłki w ustalonym terminie produktu będącego przedmiotem zgłoszenia;
b. wystawić dokument korygujący.

7. O sposobie załatwienia zgłoszenia decyduje Smartoffice.
8. Smartoffice zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi zgłoszenia, jeśli z przyczyn niezależnych od Smartoffice zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
9. Uznane, zasadne zgłoszenia w przypadku wysyłki towaru będącego przedmiotem zgłoszenia są dostarczane do zamawiającego na koszt Smartoffice.

*Smartoffice zastrzega sobie prawo do nieujawnienia zapisu z monitoringu, jeśli jego przekazanie może ujawnić tajemnice handlowe bądź narazić na szkody osoby trzecie.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu