Braki w dostawie

1. Niniejsze warunki określają tryb postępowania w przypadku wystąwienia braków w dostawach towaru zakupionym w Smartoffice.
2. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia Braku towaru w transporcie.

1. W przypadku stwierdzenia braku towaru dostarczonego wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży, której dostawa dotyczy, należy tę niezgodność zgłosić do nas w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
2. Złóż oświadczenie o odstąpieniu o braku w dostawie na formularza dostępnym na stronie internetowej E-sklepu w zakładce Brak w dostawie. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny równieżtutaj”.
3.
Wyślij formularz na adres: e-sklep@smartoffice.elk.pl.
4. Przyjęcie zwrotu zostanie potwierdzone osobną wiadomością e-mail.
5. Smartoffice zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze ( termin podstawowy) licząc od daty skutecznego zgłoszenia braku w dostawie, na podstawie weryfikacji stanów magazynowych oraz zapisu z monitoringu*.
6. Uznając zgłoszenie za zasadne, Smartoffice może:

a. dokonać wysyłki w ustalonym terminie produktu będącego przedmiotem zgłoszenia;
b. wystawić dokument korygujący.

7. O sposobie załatwienia zgłoszenia decyduje Smartoffice.
8. Smartoffice zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi zgłoszenia, jeśli z przyczyn niezależnych od Smartoffice zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
9. Uznane, zasadne zgłoszenia w przypadku wysyłki towaru będącego przedmiotem zgłoszenia są dostarczane do zamawiającego na koszt Smartoffice.

*Smartoffice zastrzega sobie prawo do nieujawnienia zapisu z monitoringu, jeśli jego przekazanie może ujawnić tajemnice handlowe bądź narazić na szkody osoby trzecie.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu
Ta strona używa plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję